چهارده معصوم

چراغ راه

چراغ راه

۴ مطلب با موضوع «اسرای کربلا» ثبت شده است

ورود اهل بیت علیهماالسّلام به مجلس یزید پلید

یزید ملعون چون از ورود اهل بیت طاهره علیهماالسّلام به شام آگهى یافت مجلس آراست و به زینت تمام بر تخت خویش نشست و ملاعین اهل شام را حاضر کرد، از آن سوى اهل بیت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم را به سرهاى شهداء علیهماالسّلام در باب دارالا ماره حاضر کردند در طلب رخصت بازایستادند. نخستین ، زَحْر بن قیس - که ماءمور بردن سر حضرت حسین علیه السّلام بود - رخصت حاصل کرده بر یزید داخل شد.....


ورود اُسراء و رؤ س شهداء به شام

شیخ کَفْعَمى و شیخ بهایى و دیگران نقل کرده اند که در روز اوّل ماه صفر سر مقدس حضرت امام حسین علیه السّلام را وارد دمشق کردند، و آن روز بر بنى امیه عید بود و روزى بود که تجدید شد در آن روز اَحزان اهل ایمان.....کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

کربلادر کربلا می ماند اگر زینب نبود

دختر علی در کاخ ابن زیاد و احتجاج با او

هنگامی که سر امام حسین (ع) را همراه با کودکان، خواهران و زنان او نزد ابن زیاد بردند، زینب کبری (س) بدترین پیراهن را به تن داشت، در حالی که کنیزانش به دور وی حلقه زده بودند به صورت ناشناس ‍ وارد مجلس ابن زیاد شد و نشست. عبیداللّه گفت: این زن نشسته کیست؟ جوابی نشنید تا این که سه بار تکرار کرد عاقبت یکی از کنیزانش گفت: این زینب دختر فاطمه است.  در همین لحظه ابن زیاد خطاب به زینب گفت:....


  اسرای کربلا

اسرای کربلا در کوفه

سپاه عمر سعد خیمه گاه حسین را غارت و خاندانش را دستگیر کردند و به کوفه بردند چون اهل بیت به کوفه وارد شدند، زنان شهر بیرون آمدند و به گریه و زاری پرداختند، علی بن الحسین (ع) گفت: اگر اینان بر ما می گریند پس چه کسی ما را کشته.[1] .

 

خطبه حضرت زینب در کوفه.....