چهارده معصوم

چراغ راه

چراغ راه

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است


نام زهرا قفل دل وا می‌کند

دیده را از اشک دریا می‌کندنام زهرا هر کسی بر دل نوشت

می‌رود روز جزا سوی بهشت


از گریه عرش، آسمان دریا شد

یک قطره چکید و مثل عاشورا شد

با شال عزا مرد غریبی می گفت

ایام عزای مادرم زهرا(س) شد